+34 977 218600 info@lasalletgn.cat

Via Crucis


punt-de-llibre-lila-ssDILLUNS SANT: MISSA de DIFUNTS i VIA CRUCIS

MISSA de DIFUNTS: Celebració Eucarística prèvia al VIA CRUCIS organitzat conjuntament per les tres confraries que surten el DILLUNS SANT.

Aquesta Missa se celebra a l’Ermita del Portal del Carro (Capella de Sant Magí), abans del pietós Via Crucis pels carrers de la Part Alta de Tarragona. Aquesta celebració litúrgica, en la qual hi participen els assistents al posterior Via Crucis (poble fidel i membres de totes les Confraries de la Setmana Santa), se celebra en memòria dels difunts de cada any de les tres Confraries organitzadores. Eucaristia presidida pel Mossèn titular de la Capella de Sant Magí i organitzada per la Vocalia de Pastoral de la nostra Associació amb la col•laboració de les altres dues confraries (Descendiment i Maginets), i amb els cants quaresmals adients.

VIA CRUCIS: Organitzat conjuntament per l’ASSOCIACIÓ LA SALLE, la REIAL CONGREGACIÓ del VENERAT COS de JESUCRIST en el DESCENDIMENT de la CREU, i la IL•LUSTRE CONFRARIA de SANT MAGÍ MÀRTIR de BARCELONA.

Breu història d’aquest acte de pietat popular: A la dècada dels anys 50 (del passat segle XX), amb la creació de la Parròquia de Sant Pau, la Congregació del Descendiment que té la seva seu en aquesta Parròquia de la nostra ciutat, organitzava ja aquest Via Crucis, el Dilluns Sant, pels carrers que envolta-ven l’església de Sant Pau. L’antic col•legi La Salle de la Plaça Imperial Tarraco i l’Associació d’Antics Alumnes, per pertànyer eclesiàsticament al territori de la Parròquia de Sant Pau, s’afegiren a aquest Via Crucis des dels seus inicis i fins que es va deixar de fer als anys 70 (coincidint amb una de les davallades cícliques de participació, la marxa del Col•legi a la nova zona educacional, i als creixents problemes organitzatius derivats del creixement del trànsit de la zona.

A l’any 1996 es reprèn aquest Via Crucis processional, però amb uns canvis adients a la nova etapa: Les Confraries organitzadores passen de dues a tres, a l’afegir-se la Confraria barcelonina (Maginets), i el recorregut és nou, al decidir traslladar-lo a la Part Alta de la ciutat, on ha guanyat molt en participació, recolliment i espiritualitat, al celebrar-se pels carrers que envolten la Capella de Sant Magí del Portal del Carro. El recorregut, amb inici i final a la Capella del Portal del Carro, ha anat ampliant els carrers per on passa al mateix temps que ha anat creixent la participació de les tres confraries organitzadores i de les altres entitats de la Setmana Santa tarragonina. Les tres confraries acompanyen de manera rotatòria anualment la imatge titular d’aquest Via Crucis, que des de l’inici i fins l’any 2015, fou el Sant Crist de la Capella de Sant Magí. A partir de l’any passat 2016, i amb motiu del XXè aniversari de la recuperació d’aquest Via Crucis, la imatge titular ha canviat, deixant el Sant Crist de Sant Magí dins la Capella només presidint la Missa de Difunts, i sortint al carrer la imatge del Sant Crist de les Set Paraules, que va muntada damunt d’una peanya portada sobre les espatlles de confrares lasal•lians, acompanyats de dos tambors per a marcar el ritme dels portants. Complementen la desfilada processional dels confrares, els Armats del Gremi de Marejants, un grup de confrares lasal•lians formant un petit conjunt instrumental de vent, i els cants propis de les estacions del Via Crucis.

És un Viacrucis silenciòs, colpidor i molt sentit per tots nosaltres ja que recordem d’una manera molt especial a tots els lasal·lians morts durant el període que va entre dos Setmanes Santes.

Tot seguit teniu el recorregut del Viacrucis. Si cliqueu d’amunt la imatge del recorregut us apareixerà la fixa del Viacrucis amb les dades més rellevants.

També hi trobareu la NORMATIVA GENERAL D’ACTUACIÓ DE LA SETMANA SANTA pel que fa a la nostra Entitat, i que pot ser del vostre interès.