+34 977 218600 info@lasalletgn.cat

Setmana Santa


punt-de-llibre-lila-ssLA PARTICIPACIÓ LASAL·LIANA A LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA

Era l’any 1.906 quan, com ja hem dit, els Germans de les Escoles Cristianes s’establiren a la ciutat de Tarragona i iniciaren la seva fecunda obra docent. A l’any següent, el Col·legi pren part activa a la Processó del Divendres Sant. Seria tot un esdeveniment veure desfilar els disciplinats alumnes, que acompanyaren el pas de “l’Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres”, tot acceptant la invitació cursada a tal efecte per la Congregació de la Sang. L’esmentat pas era guardat a l’església de Natzaret i feia anys que no sortia per manca d’acompanyament.

Després, en el 1.914 es crea la “Congregació de la Guàrdia d’Honor del Sagrat Cor de Jesús”, que junt amb els alumnes del Col·legi i els del Patronat de l’Obrer, acompanyaren el nou pas de “L’Oració a l’Hort”, de l’artista Agulló de Barcelona. Cal esmentar en aquest moment, a fi d’evitar confusió, que el Col·legi La Salle sempre ha estat sota la invocació del Sagrat Cor, i amb aquest nom se l’ha conegut des de bon principi. També es moment de recordar que el Patronat de l’Obrer havia confiat l’educació dels seus alumnes als Germans de les Escoles Cristianes.

El 2 de novembre de 1918 es funda l’Associació d’Antics Alumnes. És a partir d’aquesta data quan els antics alumnes inicien la seva participació de forma oficial al seguici processional del Divendres Sant, com a Entitat pròpia. En conseqüència hem de parlar de la processó de 1919 com la primera en la qual els antics alumnes participen independentment.

No és, amb tot, fins al 1.928 que l’Associació encarrega a l’escultor Josep Llimona i Bruguera la confecció d’un segon misteri. A fi i efecte que els Antics Alumnes puguin seguir desfilant darrera dels alumnes del Col·legi, proposen el tema del “Prendiment de Jesús”. El Divendres Sant de 1931, l’Associació d’Antics Alumnes dels Germans de les Escoles Cristianes de Tarragona, amb el seu President al davant dóna escorta al seu propi pas, darrera de la Congregació del Sagrat Cor.

Durant els anys 1.932 fins al 34, la Processó no surt pels carrers de la Ciutat. Els actes litúrgics es realitzarien dins les pròpies esglésies, degut a les circumstàncies polítiques de l’època. L’any 1.935 torna a sortir la Processó de Divendres Sant, i amb ella els nostres congregants i associats, amb els dos misteris.

Plaça del Rei 1936

Plaça del Rei 1936

Arriba la història al 1.936. La processó no pot recórrer el seu itinerari. El 21 de Juliol, per la nit, el foc s’encén al pati del Col·legi i els nostres dos passos, tan estimats i venerats per Germans, alumnes i antics alumnes, són incendiats i reduïts a cendra. De la mateixa manera, quedarien destruïts la majoria dels misteris que desfilaren durant anys pels carrers de Tarragona la diada del Divendres Sant.

Acabada la guerra, ja a l’any 1.939, l’Associació es reorganitza. El nou President, Martí Marias i Magriñá centra les accions dels antics alumnes en la restauració de la capella del Col·legi i la construcció d’uns nous “misteris” per a desfilar pels carrers de la Ciutat durant la Setmana Santa, fent la funció dels dos passos perduts.

La Processó de Divendres Sant torna a sortir aquest mateix any. Els alumnes i els antics alumnes del col·legi tornen a concórrer hi, participant de forma activa en els actes propis de les celebracions quaresmals.

És en el 1942 quan s’estrena l’actual “Oració a l’Hort”, pas encarregat en el taller dels escultors catalans Messeguer i Rius de la ciutat comtal, com a record dels dos anteriors que acompanyà el Col·legi amb tant de respecte i veneració. Llegim al “Diario Español” del dia 2 d’Abril, Dissabte Sant : …La primera Congregación era la del Colegio del Sagrado Corazón, y en ella formaban 350 alumnos que llevaban su nuevo Paso de la Oración en el Huerto. Inmediatamente seguía La Asociación de Antiguos Alumnos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en número de 150, los cuales cuentan con poder llevar su Paso en la Procesión del año próximo.

També és en aquest mateix any quan s’instaura el “Sermó de les Set Paraules”, recentment recuperat.

Plaça del Rei any 2003. Foto: Pere Amenós

Plaça del Rei any 2003. Foto: Pere Amenós

L’any següent, els antics alumnes, amb molta joia i natural orgull, estrenen el seu nou Pas “Vetlleu i Pregueu”, obra escultòrica de l’artista català Claudi Rius. Segueix la història que pretén commemorar centrada en l’Hort de les Oliveres… Dels arxius corresponents a la premsa local d’aquella època, ressaltem aquestes frases, que copiem íntegres: …La Procesión del Santo Entierro del Viernes Santo de Tarragona tendrá este año un nuevo Paso, fruto del sentimiento católico de nuestro pueblo y de enormes sacrifícios realizados, que se ofrecen en estos Días Santos al Buen Jesús Doliente, como ramillete de flores primaverales. Es la Asociación de Antiguos Alumnos de los Hermanos la que inaugura el nuevo Paso “Velad y Orad”, obra inspiradísima de estatuaria religiosa que lleva la firma del artesano barcelonés Claudio Rius, y que a nuestro criterio es una de las mejores realizaciones de nuestra Procesión vetusta…

El 1951, per primer cop, el nostre misteri “Vetlleu i Pregueu” és portat pels propis antics alumnes, encetant un costum que s’estendria a totes les demés confraries tarragonines. Recordar que normalment es contractaven bracers per espitjar els passos.

El 1961 es canvia l’indumentària, ja que s’afegeix a la vesta l’estola actual. Aquest mateix any, es dota al misteri de l’Associació de llum elèctrica.

Durant diferents anys, l’Entitat lassal.liana organitzaria Concerts sacres durant la Setmana Santa.

D’ençà, tant els alumnes del Col·legi amb el seu pas “l’Oració a l’Hort”, com els Antics Alumnes amb “Vetlleu i Pregueu”, assisteixen al tradicional acte religiós de la Processó del St. Enterrament, donant escorta al seu Patrimoni religiós i alhora cultural, amb major o menor quantia de participació.

El 1991, l’Associació La Salle es fa càrrec de la reorganització de la Confraria lassal.liana i procedeix a la restauració integral dels dos misteris i a la innovació del material, vestuari, estendards…, tasca que finalitzà amb la celebració de les Noces de Diamant de l’Entitat durant el curs acadèmic de 1993-94.

Passeig de Sant Antoni. Foto: Txema Morera

Passeig de Sant Antoni. Foto: Txema Morera

Després d’uns anys de clara davallada en l’assistència d’alumnes i associats, hom observa amb goig com any rera any anem recuperant el nombre de participants. Recuperació coincident amb la dels altres Gremis, Confraries, Associacions i Congregacions tarragonines que participen en la tan antiga Processó. Actualment acompanyem als nostres passos titulars “L’Oració a l’Hort” i “Vetlleu i Pregueu”, a la processó del sant Enterrament 350 confrares, alumnes del col·legi, antics alumnes i associats.

La nostra participació a la setmana santa tarragonina, no es queda sols amb la processó del sant Enterrament, si no que queda perfectament implicada a l’organització dels actes que amb motiu de la celebració d’aquestes dates tant significatives, tant a través de l’Agrupació d’Associacions, com amb la col·laboració amb altres Confraries.

En aquest sentit, l’organització del Sermó de les Set Paraules a les 12 h. del divendres Sant a la capella de Sant Magí, en col·laboració amb la Confraria titular d’aquesta capella, recupera aquest acte litúrgic tant tradicional. També és d’assenyalar l’organització conjunta del Viacrucis amb la Congregació del Descendiment i la de St. Magí, màrtir, pels carrers de la part vella de la ciutat, el dilluns Sant. I el dimecres la nostra participació en la processó del Dolor, pel centre de la ciutat, juntament amb l’Ecce-Homo, La Sang, Natzarens i Jesús de La Passió.

A nivell de la nostra Entitat, a més, tenim molta cura en assistir, en representació, a tots els actes que se celebren i organitzen les altres Entitats de la Setmana Santa tarragonina. Col·laborem amb l’organització, quan ens toca, de les Visions de Setmana Santa, atorguem la medalla de la fidelitat, participem activament a l’Agrupació d’Associacions, fins fa poc (2016) presidida per un lasal·lià. També em col·laborat molt directament en l’organització de diversos Congressos de Setmana Santa.