Set Paraules


El “Sermó de les SET PARAULES” és una funció litúrgica que pretén rememorar les Set Paraules que Crist va pronunciar a la Creu, durant la seva Agonia, abans de morir.

Breu història d’aquest acte: Després de la Guerra Civil, a l’any 1942, quan l’Associació estava en ple procés de reorganització del seu patrimoni religiós, artístic i cultural, la Junta Directiva decideix instaurar el “ Sermó de les Set Paraules “. Aquesta predicació es va portar a terme, des de l’any 1942 al 1946, a la Capella del Col•legi, i a partir del 1947, per petició del Cardenal Arce Ochotorena, es passa a celebrar a la Catedral fins l’any 1957. A partir de l’any següent, l’Associació deixaria de fer-se’n càrrec.

L’any 1992, cinquanta anys després de la primera predicació d’aquesta Funció litúrgica, l’Associació La Salle recupera aquest acte, celebrant-lo a la Catedral fins l’any 1995. A partir del 1996 es passa a cele-brar a la Capella de Sant Magí del Portal del Carro.

Des del seu inici a l’any 1942 i fins l’any 1957 (en la seva etapa de la Catedral), un sol predicador, sempre clergue, es feia càrrec de tota la Funció, és a dir, predicava la reflexió de totes Set Paraules. Se ce-lebrava després de l’Ofici religiós de Divendres Sant, començant a quarts de dues i acabant vora les tres de la tarda. A partir de la recuperació el 1992, i durant els anys en que es va continuar celebrant a la Catedral (fins el 1995), també es va mantenir el mateix horari, però no així el format que va canviar totalment.

D’ençà aquell any 1992, el predicador de la Funció no és una sola persona (clergue), sinó que han passat a ser set persones (una per a cada paraula), les que reflexionen sobre les Paraules de Crist a la Creu. Aquestes set persones representen a set estaments o grups tarragonins relacionats amb la Salle i la Setmana Santa que són: “un Antic Alumne”, “un Germà de les Escoles Cristianes”, “un professor/a dels Col·legis La Salle Tarragona o Torreforta”, “un/a pare o mare de l’AMPA del Col·legi de Tarragona”, (aquestes quatre persones vinculades a La Salle), i les tres restants són “un membre de la Confraria de Sant Magí de Tarragona”, “un representant de les Confraries de Setmana Santa de la nostra ciutat, cada any en representació d’una confraria diferent”, i “un prevere”.

Com s’ha dit abans, a partir de 1996 l’acte es trasllada a la Capella de Sant Magí del Portal del Carro, amb el format actual des de la seva recuperació de set persones comentant i reflexionant cadascuna una Paraula de les set que Crist va pronunciar. Des de 1996, al canviar de lloc, també es va variar l’hora de la celebració, començant a les 12:30 h i acabant prop de les 14:00 h. Aquest horari més adient permet que la Capella s’ompli de públic. També s’ha de fer esment que després del comentari de cada Paraula hi ha una breu actuació musical de la coral que ens acompanya durant tota la Funció.

Seguidament es relacionen i publiquen (surt el nom en blau si la tenim), ordenades per anys, les Set Paraules i els seus autors:

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per el Sr. Pau Sanchis Rota (Sant Magí)

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per el Sr. Joaquim Julià Panadès (Antic Alumne)

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per la Sra. Dolors Placa Sanz (Associació del Pas de la Presa de Jesús)

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per el Sr. Xavier Roselló (AMPA Col·legi)

‘Tinc set’ per el Sr. David Beamonte (Professor del Col·legi)

‘Tot s’ha complert’ per el Germà Santiago Mateu (Comunitat de la Casa Sant Josep de Cambrils)

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per Mn. Magí Mejías Sendra (Capellà Hospital Santa Tecla)

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per ………………

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per ……………..

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per ………………..

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per ……………….

‘Tinc set’ per……………….

‘Tot s’ha complert’ per ………………..

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per …………………

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per ………………

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per ……………..

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per ………………..

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per ……………….

‘Tinc set’ per……………….

‘Tot s’ha complert’ per ………………..

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per …………………

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per ………………

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per ……………..

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per ………………..

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per ……………….

‘Tinc set’ per……………….

‘Tot s’ha complert’ per ………………..

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per …………………

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per ………………

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per ……………..

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per ………………..

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per ……………….

‘Tinc set’ per……………….

‘Tot s’ha complert’ per ………………..

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per …………………

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per ………………

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per ……………..

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per ………………..

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per ……………….

‘Tinc set’ per……………….

‘Tot s’ha complert’ per ………………..

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per …………………

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per ………………

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per ……………..

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per ………………..

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per ……………….

‘Tinc set’ per……………….

‘Tot s’ha complert’ per ………………..

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per …………………

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per ………………

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per ……………..

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per ………………..

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per ……………….

‘Tinc set’ per……………….

‘Tot s’ha complert’ per ………………..

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per …………………

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per ………………

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per ……………..

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per ………………..

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per ……………….

‘Tinc set’ per……………….

‘Tot s’ha complert’ per ………………..

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per …………………

‘Pare, perdona’ls perquè no saben el que fan’ per ………………

‘T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís’ per ……………..

‘Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare’ per ………………..

‘Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?’ per ……………….

‘Tinc set’ per……………….

‘Tot s’ha complert’ per ………………..

‘Pare, confio el meu alè a les teves mans’ per …………………