+34 977 218600 info@lasalletgn.cat

Canelobres del 'Vetlleu i Pregueu'Els temps passa per a tothom i també concretament per els canelobres del nostre pas ‘Vetlleu i Pregueu’.

La seva restauració va en dos direccions: es tracta de netejar-los adequadament i reparar aquelles peces que es troben deteriorades o senzillament no hi son.

Desprès se’ls hi tornarà la pàtina que tenien originàriament i s’aplicarà un vernís per protegir-los de la pols, les inclemències del temps i en lo possible, dels anys…

Per que el pas, exposat a Sant Agustí, no es quedi sense canelobres s’aniran restaurant un a un.

Esperem que tornin a lluir tots quatre a la Processó del Sant Enterrament del 2017.