L’acte de la recollida dels passos comença a les 16:00 h. de la tarda del Divendres Sant, quan els armats inicien la desfilada després de les seves tradicionals i protocol·làries salutacions. A la Rambla Vella a la Capçalera del Circ Romà. Acompanyarem els nostres passos fins a la plaça del Rei. Us hi convidem molt especialment, ja que és necessària una mínima assistència d’acompanyament dels dos passos fins a la plaça del Rei.

La uniformitat és, ja ho saps, obligada per les confraries i associacions que participen a la Processó. Has de tenir en compte que els nois i les noies que acompanyen el pas de “L’oració de Jesús a l’Hort” han de portar la vesta amb gorga, guants blancs i medalla (la medalla anirà agafada amb una agulla per darrera, de manera que no es giri). Els acompanyants del pas “Vetlleu i pregueu” porten, en lloc de la gorga, la cucurulla. Es prega que es porti calçat negre, mitjons foscos i guants blancs (mai calçat esportiu). El cordó penja sempre del costat contrari a la mà en què portes el ciri. Atenció, la vesta no ha d’anar curta, la mida correcte és arran de sabates.

La cua és peça també “de reglament” i serveix per marcar la distància d’un a l’altre en les corresponents fileres. Cadascú és responsable de deixar un metre aproximadament entre la cua del de el de davant i ell mateix.

Les atxes són per als qui porten cucurulla i per a aquells qui, encara que no la portin, són ja més “grans”. Els nois i les noies més joves cal que portin blandó.

Tant les atxes com els blandons no són de cera. Tenen incorporat un dipòsit de combustible, que va cremant la metxa. La manera de portar-los és agafant-los amb la mà que dóna a la part interior de les fileres, de manera que guardi equilibri i amb una molt poca inclinació, ja que podria vessar el combustible.

Cal respectar l’arribada a la plaça del Rei, un cop finalitzada la processó, on s’ha de tornar el ciri. Es prega als pares dels més menuts que esperin recollir els seus fills dins la mateixa plaça, no a l’entrada, ni abans. Molta cura a entorpir l’arribada de les altres confraries, i precaució amb els passos que pugen amb certa velocitat!.

La sortida de la processó serà a les 19:30 h. en punt. En conseqüència, nosaltres, que anem els segons, ens trobarem, les cucurulles davant el Museu Arqueològic i els que duen la gorga, al carrer lateral a aquesta mateixa hora, preparats per organitzar-nos. Prèviament s’haurà recollit l’atxa o el blandó, segons correspongui per edat, a la porta del Museu Nacional Arqueològic, on tenim els passos. És molt important la teva puntualitat. Les atxes i ciris es començaran a donar a les 18:45 hores a la Placeta dels Angels a on formen nosaltres les files (NO al Museu Nacional Arqueològic de la Plaça del Rei, que era el lloc habitual).

El recorregut de la Processó del Sant Enterrament es troba a PLÀNOL DEL RECORREGUT

Tot seguit us passem unes fotografies de la recollida i de la Processó del Sant Enterrament (fotògrafs Montse Cuella, Gemma Audí, Leonor Navarro, Rosaura Rota, Sergio Nasarre i Oscar Puente).

RECOLLIDA

PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT