Banda a la Processó del Dolor

El Dimecres Sant, dia 28 de març, a les 17 hores sortirem, des de l’església de Sant Agustí, amb el nostre pas ‘l’Oració de Jesús a l’Hort’ conjuntament amb els altres passos que participen a la Processó del Dolor cap a la Parròquia de Sant Joan, passant per els carrers Sant Aguts, Rambla Nova, Unió i finalment a la Plaça de la Mitja Lluna.

A les 19:30 hores aproximadament surt la Processó des de l’església parroquial de Sant Joan Baptista. Prèviament s’haurà resat el Rosari.

A les 7 de tarda s’ha de recollir el blandó, a la plaça de la Mitja Lluna, que és a on es formen les files de La Salle. No s’han d’estendre les cues. Hem d’anar amb vesta. Acompanyarem el nostre Pas “l’Oració de Jesús a l’Hort”. Cal la teva assistència.

El recorregut de la Processó del Dolor es troba a PLÀNOL DEL RECORREGUT

Tot seguit posem unes imatges de la Proccessó del Dolor 2018 fetes per Miquel Sanchis i Leonor Navarro.