+34 977 218600 info@lasalletgn.cat

Presidents i Consiliaris


punt-de-llibre-alstPRESIDENTS

 
Els Presidents de l’Associació foren, en aquest ordre cronològic:

– Ferran Voltas Vergés (1918-1924)
– Francesc Vidal Franqués (1924-1929)
– Magí González Vidal (1929-1933)
– Josep A. Güell Puig (1933-1935)
– Antoni Cácharo Bonet (1935-1939)
– Martí Marías Magriñá (1939-1944)
– Manuel Álvarez Buscas (1944-1947)
– Josep M. Roig Gasol (1947-1949)
– Custodi Dalmau Batalla (1949-1951)
punt-de-llibre-en-blanc– Cristóbal González Vázquez (1951-1953)
– Francesc Magarolas Orteu (1953-1960)
– Enric Olivé Martínez (1960-1963)
– Lluís Roselló García (1963-1967)
– Edmond Braña Pedrol (1967-1970)
– Jaume Costa Sarsanedas (1970-1973)
– Josep M. Pàmies Foraster (1973-1976)
– Antoni Creus Ferrando (1976-1992)
– Josep M. Ferré Roig (1992-2001)

Actualment és president de l’Entitat:

– Joan Joaquim Julià Panadès (2001- )

 

CONSILIARIS

Fou primer consiliari de l’Associació el Dr. Joan Palau, que morí víctima de la persecució religiosa de 1936. Continuaren la seva obra el Dr. Jaume Toldrá, Mn. Pere Farrés, Dr. Ramon Quintana i el 1940 el Cardenal Vidal i Barraquer nomena el Dr. Jeroni Claveras com a consiliari de l’Entitat. A partir del 1996, després d’anys sense Consiliari, l’Associació acorda que exerceixi en aquest càrrec d’assessorament espiritual el Germà director o membre de la Comunitat religiosa a qui delegui. Així doncs el germà Josep M. Pons ocupà aquest càrrec.

Porteriorment el germà Xavier Fortuny fou el consiliari; el seguí el germà Jesús García i finalment, a dia d’avui, és el consiliari un altre cop el germà Xavier Fortuny.

Xarxes Socials

Canal vídeo ALST

CANAL VÍDEO ALST

L'Associació al Facebook

TARRAGONA

Portants de l'Oració a l'Hort

TARRAGONA

Banda de timbals

TARRAGONA

'Els Pastorets' de l'ALST

TARRAGONA

Twitter