Els assajos dels portants del pas de l’Oració a l’Hort cemneçaran el diumenge dia 1 de març, cada diumenge, i s’allargaran fins el dia 29 de març.