+34 977 218600 info@lasalletgn.cat

Nadal


“Joia en el món, Jesús és nat !” Un any més ens disposem a viure el Nadal, una trobada històrica entre Deu i la humanitat; un Déu que vol compartir la seva humanitat i una humanitat que cerca Déu. Avui, més que mai, cal que manifestem aquest desig de cercar Déu. I què vol dir cercar Déu?

Cercar Déu és acollir aquest infant que en és donat; acollir-lo amb tota la seva plenitud, escoltar-lo tal i com va fer el profeta Samuel: “Parla, Senyor, que el teu servent escolta” (1Sa 3,10) I si escoltem bé descobrirem Déu fet home en situacions d’injustícia: Infants que pateixen situacions de guerra, d’abandonament, d’abusos, Infants que no tenen satisfetes les seves necessitats bàsiques d’alimentació… I un cop trobats amb aquest Déu que pateix, no ens podem quedar de braços creuat, cal actuar.

St. Joan de La Salle ens ho diu així: “Sabem que Jesucrist ha de venir avui entre nosaltres i, amés a més, sabem qui és. Per tant, preparem-li un hostatge digne d’ell i disposem talment el nostre cor a rebre’l que el sojorn li sigui agradable” (Meditació 85. Per a la vigília de la nativitat de Jesucrist, 24 de desembre).

Benaurats, doncs, els qui escolten la paraula de Déu i la posen en pràctica perquè la seva vida té regust de Nadal.

Que visqui Jesús en els nostres cors!

Bon Nadal !

Gmà. Xavier Fortuny
Consiliari de l’Associació La Salle Tarragona