Excepcionalment els dia 21 de març de 17 a 19 hores es poden llogar vestes per a les Processons i Viacrucis que o be organitzem o participem.
Serà al Pavelló de direcció, com sempre.