Fulls informatius


El Full Informatiu és el mitjà de comunicació periòdique que l’Associació te per donar a coneixe als seus associats les activitats futures, el resultat de les activitats passades, informació general…

S’envia per diversos canals de comunicació e-mail, correu ordinari, web…