El dia 7 de març s’inaugurà l’exposició “Vetlleu i Pregueu: de Getsemaní al Calvari, i…” a les 20 hores al Centre Tarraconense El Seminari.

Es una exposició que amb un recopilatori de les 7 últimes paraules de Crist a la Creu, pronunciades per diverses persones, pretent fer reflexionar i interioritzar-les cadescú a la seva manera.

Va ser inaugura per l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol, Arquebisbe Metropolità i Primat, el Sr. Pere Ramon Armesto, secretari de l’AASS de Tarragona.

Romandrà oberta del 7 al 23 de març.

Presideix l’exposició el Crist de les 7 Paraules i també hi ha dues vitrines amb material divers: Actes de les juntes en que es relaciona que el 1942 es va iniciar la funció religiosa de les 7 Paraules, així com diversos exemplars de la revista de l’Associació en les que estan publicades determinades Paraules.

Tot seguit publiquem unes fotografies de l’acte d’inauguració realitzades per en Miquel Sanchis