Associa’t


punt-de-llibre-alstCONDICIÓ
Podran pertànyer a l’Associació La Salle Tarragona com Associats totes les persones, siguin lasal·lians o no, que hagin complert 16 anys d’edat, que observin els deures essencials del cristià i acceptin i compleixin els Estatuts de l’entitat.

 

Els menors de 16 anys del Col·legi La Salle Tarragona i els membres de l’AMPA de l’esmentat Col·legi ja pertanyen a l’Associació com ASPIRANTS, els primers, i com Associats els segons. No tenen quota asignada.

També poden ser Associats ASPIRANTS tots els nens i nenes que no siguin lasal·lians en les mateixes condicions que els ASPIRANTS lasal·lians. La quota en aquest cas seria de 10 € anuals.

QUOTA
Les quotes seran anuals, 20 € pels Associats.
Es podrà pagar mitjnaçant domiciliació bancària o transferència al compte de l’Associació.

ADMISSIÓ
El sol·licitant haurà de donar les seves dades personals, i que la seva admissió sigui acordada per la Junta Directiva.

SOL·LICITUD
Es pot fer efectiva a través de l’arxiu PDF, omplir-ho amb les seves dades i enviant-t’ho per e-amil o be a la seu de l’Associció o portant-lo personalment a la Secretaria del Col·legi La Salle Tarragona.

TENS DOS OPCIONS: OMPLIR EL FORMULARI QUE TENS A LA PRIMERA PESTANYA O BE BAIXAR-TE EL FORMULARI DE LA SEGONA PESTANYA.

Full d'ingrés a l'Associació

El sotasignant, les dades personals del qual es detallen a continuació, demana el seu ingrés a l’Associació La Salle de Tarragona. Si us plau omple tots els camps.

La botiga de l’associat

Xarxes Socials

L'Associació al Facebook

TARRAGONA

Portants de l'Oració a l'Hort

TARRAGONA

Banda de timbals

TARRAGONA

'Els Pastorets' de l'ALST

TARRAGONA

Twitter