+34 977 218600 info@lasalletgn.cat

Secretaria


punt-de-llibre-alst

ATENCIÓ A L’ASSOCIAT/DA:

Atenció telefònica: de dilluns a divendres i de 9 a 17 hores: 977 218600

Per e-mail: info@lasalletgn.cat

Per correu postal:
Associació La Salle Tarragona
Col·legi La Salle Tarragona
Av. Països Catalans s/n – 43007
43007 Tarragona 

SOL·LICITUT D’INGRÉS

CONDICIÓ PER SER ASSOCIAT

L’Associació La Salle estarà formada pels antics alumnes, alumnes, pares d’alumnes i simpatitzants. Per ser soci caldrà sol·licitar el seu ingrés i ser aprovat per la Junta Directiva.

La condició d’associat es perdrà per voluntat pròpia, per falta de pagament no justificat de la quota, així com per no respectar els estatuts. Tot això previ expedient instruït i sancionat per la Junta Directiva.

Els socis menors d’edat no tenen vot en les Assemblees, ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Els menors de 18 anys dels Col·legi La Salle Tarragona i La Salle Torreforta ja pertanyen a l’Associació com ASPIRANTS. No tenen quota assignada.

QUOTA
Les quotes seran anuals, 20 € pels Associats.
Es podrà pagar mitjançant domiciliació bancària o transferència al compte de l’Associació.

ADMISSIÓ
El sol·licitant haurà de donar les seves dades personals, i que la seva admissió sigui acordada per la Junta Directiva.

SOL·LICITUT / MODIFICACIÓ

OMPLE EL FORMULARI QUE CORREPOND O BE BAIXE’T EL FORMULARI DE LA SEGONA PESTANYA. SI DECIDEIXES BAIXAR EL FORMULARI EL TENS QUE OMPLIR, SIGNAR I ENVIAR-LO ESCANEJAT A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@lasalletgn.cat, O BE ENVIAR-LO PER CORREU POSTAL A LA SEU DE L’ASSOCIACIÓ O BE LLIURAR-LO A LA SECRETARIA DEL COL·LEGI LA SALLE TARRAGONA O A LA DEL COL·LEGI LA SALLE TORREFORTA

TOTS ELS CAMPS AMB UN * SÓN OBLIGATORIS
  • Procurarem atendre el més aviat possible les teves consultes, peticions.
  • Condicions i termes legales prem aquí: LOPDCP

TOTS ELS CAMPS AMB UN * SÓN OBLIGATORIS
  • Procurarem atendre el més aviat possible les teves consultes, peticions.
  • Condicions i termes legales prem aquí: LOPDCP

Xarxes Socials

Canal vídeo ALST

CANAL VÍDEO ALST

L'Associació al Facebook

TARRAGONA

Portants de l'Oració a l'Hort

TARRAGONA

Banda de timbals

TARRAGONA

'Els Pastorets' de l'ALST

TARRAGONA

Twitter