+34 977 218600 info@lasalletgn.cat

Els assajos dels portants del pas de l’Oració a l’Hort cemneçaran el diumenge dia 1 de març, cada diumenge, i s’allargaran fins el dia 29 de març.

El pas és pujarà a La salle per inicair els assajos el dia 29 de febrer.

El dia 4 d’abril es traslladarà el pas des de La Salle fins a l’església de Sant Agustí pèr estar exposant junta amb els altres passos durant tota la Setmana Santa.